Czy pożyczka od rodziców wymaga zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Porównywarka pożyczek online

Czy pożyczka od rodziców wymaga zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

pożyczka w rodzinie

Oprocentowanie pożyczek i kredytów udzielanych przez instytucje finansowe jest różne w zależności od pożyczkodawcy i oferty. Niestety to nadal dużo droższe rozwiązanie niż nieoprocentowana pożyczka w rodzinie bez prowizji i innych opłat. Jak zgodnie z prawem pożyczać pieniądze w rodzinie? Czy pożyczając pieniądze od rodziców, trzeba zapłacić podatek?

Jakie przepisy dotyczą pożyczki w rodzinie?

Pożyczając pieniądze pomiędzy członkami rodziny, trzeba mieć na względzie przede wszystkim zapisy dotyczące pożyczki w Kodeksie Cywilnym. To przede wszystkim art. 720-724. Nie bez znaczenia są również wytyczne o rozliczaniu pożyczek od rodziny stanowione przez Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.2 Czynność polegająca na udzieleniu pożyczki, również tej rodzinnej, zaliczana jest do czynności cywilnoprawnych.

Pożyczka od rodziców czy darowizna – co jest korzystniejsze?

Darowizna stanowi przekazanie pieniędzy np. członkowi rodziny bez konieczności ich zwrotu. To bezzwrotna pomoc. Wedle przepisów darowizna nie musi być zgłoszona, jeśli dochodzi do niej między najbliższymi krewnymi, a kwota nie przekracza 9637 zł. Gdy natomiast dojdzie do darowizny potwierdzonej notarialnie, urzędnik jest obowiązany do dokonania odpowiedniego zgłoszenia. W przeciwnym razie osoba otrzymująca darowiznę ma 6 miesięcy od momentu otrzymania na wypełnienie druku SD-Z2 i złożenie go w urzędzie skarbowym. Jeśli nie dopilnuje terminu, straci prawo do zwolnienia z opodatkowania darowizny.

Udokumentowanie faktu otrzymania darowizny jest także bardzo istotne. Zasady udzielania darowizn i pożyczek są podobne, ale w przypadku pożyczki pieniądze trzeba oddać. Dla osoby potrzebującej gotówki najlepszą opcją jest darowizna, ale nie każdy rodzic na taką bezzwrotną pomoc się decyduje. Od strony prawnej to rozwiązanie najmniej kłopotliwe, gdyż przy niewielkich kwotach nie trzeba nic zgłaszać. 

Czy pożyczka w rodzinie wymaga umowy? Dlaczego warto ją sporządzić?

Jasne zasady pożyczania pieniędzy są bardzo istotne w każdym przypadku, zarówno gdy pożyczkodawcą jest instytucja finansowa, jak i ktoś z rodziny. Co ważne, pożyczka w rodzinie na umowę ma sporo plusów. I tak zgodnie z zapisami art. 720 Kodeksu Cywilnego umowa pożyczki na kwotę powyżej 1000 zł wymaga formy pisemnej. W praktyce nie zawsze taką postać przybiera i nadal pozostaje ważna, ale   w razie sporu sądowego trudniejsze będzie udowodnienie jej zawarcia.   

Relacje w rodzinie mogą ulec zmianom, dlatego umowa przyda się zawsze. Pożyczkobiorca i pożyczkodawca, którzy widnieją jako strony w umowie, w razie konfliktu rodzinnego będą mogli dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Warto zadbać o własne interesy. W razie nieporozumienia pożyczkodawca uniknie problemów z wyegzekwowaniem zwrotu pieniędzy, a pożyczkobiorca nie będzie musiał się obawiać straszenia go wysokimi odsetkami. Co więcej, umowa pożyczki będzie podstawą do zwolnienia z podatku. Sprawdź szczegóły: https://chwilowo.pl/wiedza/pozyczka-chwilowka-od-rodziny-kwota-wolna-od-podatku-i-urzad-skarbowy/

Pożyczka od rodziców a podatek od czynności cywilnoprawnych – jak uniknąć zapłaty?

W ustawie o podatku od spadku i darowizn pojawiają się trzy grupy podatkowe. To najbliższa rodzina, dalsza rodzina oraz pozostali. To, czy pożyczka w rodzinie podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych zależy głównie od stopnia pokrewieństwa, z jakim mamy do czynienia między stronami umowy, pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą. W I grupie podatkowej pojawiają się wstępni, którzy w prawie oznaczają właśnie rodziców. Dlatego sporządzając umowę pożyczki, warto zaznaczyć, kim jest pożyczkodawca dla pożyczkobiorcy.

Żeby pożyczkobiorca mógł skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku PCC, powinien zadbać o odpowiedni dowód otrzymania pożyczki od najbliższej rodziny. Poprzez zlecenie przelewu, któremu zostanie nadany tytuł wskazujący, że to pożyczka od rodziców, można uniknąć problemów. Urząd skarbowy nie będzie miał podstaw do zakwestionowania dowodu pożyczki. Trzeba pamiętać o limicie! Pożyczka większa niż 9637 zł od matki czy ojca nie generuje obowiązku zapłaty podatku pod warunkiem, że pożyczkobiorca:

  • dostarczy do urzędu dowód otrzymania pożyczki, którym może być potwierdzenie przelewu,
  • w ciągu 14 dni od zawarcia umowy złoży w urzędzie skarbowym wypełniony druk PCC-3. 

Pożyczka od rodziców wzór umowy z wytycznymi do jej sporządzenia

Pożyczka od rodziców w umowie powinna doprecyzowywać:

  • kim jest pożyczkodawca,
  • kim jest pożyczkobiorca,
  • jaka relacja łączy pożyczkodawcę z pożyczkobiorcą,
  • kwotę pożyczki.

Na umowie powinny znaleźć się podpisy obu stron. W zasadzie trzeba przygotować dwa identyczne egzemplarze umowy z podpisami. Określenie terminu zwrotu nie jest wymagane. Można powoływać się na zapisy Kodeksu Cywilnego stanowiące o tym, że pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu pożyczki w ciągu 6 tygodni po wypowiedzeniu umowy przez pożyczkodawcę. Umowa określająca, na jaką kwotę została udzielona pożyczka od rodziców, może posłużyć w razie konieczności składania wyjaśnień przed urzędem skarbowym.

Przeczytaj również:

źródło:
1. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000860959/U/D20000959Lj.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *